Dom StudentaPWSW w Przemyślu

Najnowsze aktualności

10 czerwca 2021

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PWSW w roku akademickim 2021/2022

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PWSW w roku akad. 2021/2022. Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu. Terminy składania wniosków: I termin: do 30 lipca 2021 r.II termin: do 30 września 2021 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc). WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!

10 września 2020

Terminy kwaterowania studentów w Domu Studenta PWSW na rok akad. 2021/2022

Szanowni Państwo, Informuję, że kwaterowanie studentów w Domu Studenta PWSW odbędzie się w dniach 29.09-30.09.2021 r. w godzinach 8:00-15:00 (biuro Domu  Studenta, pok. nr 2.6 II piętro). Studenci, którzy chcą przyjechać wcześniej niż w podanych powyżej terminach, proszeni są do zgłoszenia tego faktu telefonicznie 16 73 55 313 lub poprzez e-mail’a mateusz.rys@pwsw.eu

20 września 2019

Termin kwaterowania studentów w Domu Studenta PWSW w roku akad. 2019/2020

Szanowni Państwo, Informuję, że kwaterowanie studentów w Domu Studenta PWSW odbędzie się w dniu 30.09.2019 r. (poniedziałek) w godzinach 8:00-15:00 (biuro Domu  Studenta, pok. nr 2.6 II piętro).   Studenci, którzy chcą przyjechać wcześniej niż w podanym powyżej terminie zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu telefonicznie 16 73 55 313 lub poprzez e-mail’a mateusz.rys@pwsw.eu