Dom StudentaPWSW w Przemyślu

8 czerwca 2020

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PWSW w roku akad. 2020/2021

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PWSW w roku akad. 2020/2021. Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu. Terminy składania wniosków: I termin: do 31 lipca 2020 r. II termin: do 30 września 2020 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc).   WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!