Dom StudentaPWSW w Przemyślu

8 czerwca 2020

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PWSW w roku akad. 2020/2021


Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta PWSW w roku akad. 2020/2021.

Wnioski należy składać w sekretariacie instytutu.

Terminy składania wniosków:

I termin: do 31 lipca 2020 r.
II termin: do 30 września 2020 r. (w miarę posiadanych wolnych miejsc).

 

WAŻNE: Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami!